Het blijkt dat er na de omzetting van de oude visdocumenten toch nog veel onduidelijkheden bestaan omtrent de benodigde documenten en kosten.

Onze vereniging verkeert in de gelukkige situatie dat twee van onze bestuursleden de cursus: CONTROLEUR VISDOCUMENTEN en de ondanks gehouden OPFRIS cursus gevolgd hebben.

U kunt zich met specifieke vragen dan ook altijd wenden tot deze twee CONTROLEURS, die u naar hun beste vermogen verder zullen helpen.

Onze controleurs zijn:  Peter Dekker en Fred Meeuwenoord

Hieronder een aantal korte beschrijvingen aangaande de Visdocumenten 2008.

Wanneer u nog niet in het bezit bent van de juiste documenten kunt u twee routes volgen.
Om de te maken keuze te ver
eenvoudigen is het belangrijk om te weten waar u zoal wilt vissen en met hoeveel hengels u deze sport uitoefent.
Via de site van SPORTVISSERIJ NEDERLAND kunt u de volgende link vinden naar de voor u meest geschikte vispas.

1) U leeftijd bepaald of u überhaupt een vergunning nodig heeft.
Bent u op 1 januari 2008 nog geen 14 jaar, dan mag je zonder vergunning met een hengel vissen in dezelfde wateren als de oudere vissers o.b.v. de Kleine VisPas dat mogen. Deze lijst met wateren komt elektronisch beschikbaar op de site van Sportvisserij Nederland. Deze vorm van vissen mag alleen met de door de minister aangewezen aassoorten als bijvoorbeeld: Brood, Maden, Kaas, Worm (Let op de gesloten tijd). Het is dan dus niet toegestaan om met speciale aassoorten als kunstaas of dood aasvisje te vissen. Wanneer je toch besluit om een vispas (JeugdVisPas) aan te schaffen dan gelden deze restricties niet. O.b.v. de JeugdVisPas mag je onder dezelfde voorwaarden vissen als volwassenen o.b.v. hun VisPas.
De JeugdVisPas kost maar € 2,50. Ook wanneer iemand onder de 14-jaar onder begeleiding van een volwassene met VisPAs vist worden de eerder genoemde restricties opgeheven.


Bent u de leeftijd van 14 reeds gepasseerd dan heeft u ten alle tijden een vergunning (VisPas) nodig.

2) U vist met een hengel in wateren die voorheen onder de vrije hengel van de VISAKTE vielen.
Voor deze vorm van Hengelsport volstaat een Kleine Vispas.

De lijst met de hierbij behorende viswateren krijgt u samen met de VisPas en is later via de site van Sportvisserij Nederland ook op te vragen.

Deze
pas is verkrijgbaar bij de betere hengelsportwinkels en de Postkantoren.  De kosten voor deze Kleine VisPas bedragen
9,50 maar let op, het postkantoor rekent hier bovenop nog een bedrag aan balie kosten. Dit kan oplopen van € 2,50 tot wel € 5,00.
U kunt de kleine VisPas ook via SPORTVISSERIJ NEDERLAND bestellen. Hier zullen dan waarschijnlijk wel portokosten bovenop komen.  

3) U vist graag met twee hengels of in wateren welke niet in de kleine lijst zijn opgenomen.
In dit geval zult u lid moeten worden van een Hengelsport Vereniging aangesloten bij Sportvisserij Nederland.
Ook hier heeft Sportvisserij Nederland het wel heel gemakkelijk voor u gemaakt door een zoekfunctie op hun site in te bouwen welke u op basis van uw postcode direct een overzicht geeft van de bij u in de regio actieve verenigingen. Altijd zal hierbij een postadres en telefoonnummer staan, maar in veel gevallen staat hier ook een emailadres en/of een verwijzing naar de internetsite van deze vereniging.
 
Eenmaal lid geworden van zo een vereniging, dan krijgt u de beschikking over de VisPas en de lijsten met alle daartoe behorende viswateren.
Landelijke lijst van Viswateren plus uitbreidingen

Voor de vissers uit onze gemeente Teylingen geldt dat men de luxe heeft te kunnen kiezen uit twee verenigingen; de Sikkens Hengelsport Vereniging en vereniging "de Leede".
Deze laatste vereniging uit deelgemeente Warmond heeft zich onlangs aangesloten bij de landelijke belangenorganisaties Sportvisserij Nederland.  De verworven visrechten binnen de gemeente Teylingen zijn via deze vereniging ook toegankelijk gemaakt voor de leden van de Sikkens Hengelsport Vereniging. Helaas geldt dat niet voor alle door de HSV de Leede beheerde wateren. Beide verenigingen hebben onderling afgesproken dat vanaf 1-1-2008 nieuwe leden zo veel mogelijk bij HSV de Leede zullen worden ondergebracht met uitzondering van wedstrijdvissers die hun sport vanaf de kant beoefenen en vissers welke op enige manier verbonden zijn met Sikkens (Akzo Nobel).

De Ringvaart van de Haarlemmermeer is vanaf 2008 ondergebracht in de visrechten van de Federatie NW-Nederland. Alle vissers aangesloten bij een van de 38 verenigingen actief binnen de Federatie NW-Nederland krijgen naast toegang tot de landelijke vislijst ook een Federatieve lijst met viswateren 2006-2008 en aanvullingslijst 2008.

4) U vist alleen op zee maar maakt ook regelmatig gebruik van de Grevelingen en het Veerse Meer of wil graag meedoen aan officiële wedstrijden gehouden aan de Nederlandse Kust. In dit geval moet u een ZeeVisPas aanschaffen.

Op basis van deze pas mag u aan bovengenoemde activiteiten deelnemen. Vis u alleen voor uzelf op zee (boot of aan de kust) dan heeft u (nog) geen enkele vergunning of pas nodig. Indien u al in het bezit bent van de duurdere VisPas, dan gelden hiervoor dezelfde voorwaarden als die voor de ZeeVisPas gelden.

                                                                                                                                                        SHV Home