Wedstrijdwateren welke regelmatig bevist worden door de SHV

Ringvaart van de Haarlemmermeer

Nauernase vaart

Noord Hollandskanaal

Langeraarse Plassen

Noordzeekanaal

Amsterdam Rijnkanaal

Leidse- / Haarlemmertrekvaart

Amstel- / Amstel-Drecht Kanaal

Noorder Buiten Spaarne

Oude Rijn  

Markervaart

Aarkanaal

Kanaal door Voorne

't Gaasp

Nieuwkoopse Plassen

Lage (hoge) vaart

                                                                                                        SHV Home